Skillnad mellan Jesus och Muhammad

Huvudskillnad: Både Jesus och Muhammad är huvudrollerna i deras motsvarande religioner. Jesus är den centrala kristendomen, medan Muhammad är islamets centrala figur.

Jesus och Muhammad är ofta jämförda med varandra eftersom de är figurerna i deras motsvarande religioner. Jesus är den centrala kristendomen, medan Muhammad är islamets centrala figur. Men förutom att båda är deras centrala religion och att de speglade sin religion, har de väldigt lite gemensamt.

Det finns mer än historiskt bevis på att både Jesus och Muhammad faktiskt levde. Jesus levde och predikade långt före Muhammad, varför kristendomen predikade islam. Jesus föddes mellan 7 och 2 f.Kr. i Nazareth, Galilee. Enligt kristna läror föddes Jesus till Maria genom jungfödsel. Maria blev beredd av en ängel att hon skulle bära Guds son. Hon impregnerades sedan av Helige Ande, var då gift med Josef och födde Jesus.

Jesus växte upp som en juda, men blev då döpt av Johannes Döparen. Han samlade så småningom en grupp lärjungar med vilka han reste i hela regionen och utför mirakel som att läka de sjuka, gå på vatten, utföra exorcisms, vrida vatten till vin, kopiera mat, höja de döda, etc. Jesus predikade också Guds ord överallt gick han.

Jesus korsfästes slutligen av det romerska riket för kätteri. Innan han dog, hade han och hans anhängare redan grundat kyrkan. Efter sin korsfästelse lades hans kropp att vila av sina anhängare. Men efter tre dagar uppstod han från de döda och steg upp till himlen.

Jesus är också en del av islam. Islam anser inte att Jesus är Guds son, utan snarare som en Guds profet. Enligt islam-doktrinen var Jesus (vanligen transliterad som Isa) en skriftlig författare och född av en jungfru, men var varken Guds son eller offer för korsfästelsen; snarare blev han fysiskt uppvuxen till himlen av Gud, kropp och allt.

Islam anser också att Adam, Abraham och Moses bland annat Guds profeter. Ändå lägger islam större vikt vid profeten Muhammad. Muhammad anses vara den sista profeten och budbärare av Gud i islam. Muhammad föddes ca 570 e.Kr. i Mecka, Hejaz, Arabien. Han var föräldralös i ung ålder och uppvuxen under sin farbrors omsorg. Efter att ha blivit uppvuxen arbetade han som en köpman och skulle ofta gå i pension till grottorna för avskildhet och bön.

Vid en ålder av 40 år besökte Muhammad i en av dessa grottor ängeln Gabriel, som gav honom sin första uppenbarelse från Gud. Tre år efter den här händelsen började Muhammad förkunna dessa uppenbarelser offentligt. Han proklamerade att "Gud är En" och att genom enbart total övergivelse (bokstavlig översättning Islam) kan man vara godtagbar för Gud. Han fortsatte att ta emot uppenbarelser tills hans död. Dessa uppenbarelser, dvs Guds ord, transkriberades till en text som kallades Koran.

I början fick Muhammad få anhängare och förföljdes av några mekka stammar. Han och hans anhängare migrerade mig till Medina. Efter åtta års strid med de makkiska stammarna, samlade Muhammad en armé av 10.000 muslimska omvandlare och marscherade på staden Mekka och övertog staden med liten blodsutgjutelse. Han förstörde de trehundra och sextio hedniska avgudar i staden vid Kaaba.

I 632 tog Muhammad en farväl pilgrimsfärd. Efter att ha återvänt från det blev han sjuk och led av feber, huvudvärk och svaghet. Han dog det året. Ännu före hans död hade nästan hela Arabien omvandlats till islam och hade bildat en enda muslimsk religiös politik.

Jämförelse mellan Jesus och Muhammad:

Jesus

Muhammad

Religion

Kristendomen, islam

islam

Född

7-2 f.Kr.

c. 570 CE (AD)

Död

30-33 e.Kr.

8 juni 632 (AD)

Född i

Nazareth, Galileen, Herodian Tetrarchy, Romerriket

Mekka, Hejaz, Arabien (dagens Saudiarabien)

Dödsorsak

Korsfästelse av det romerska riket

Sjuka, feber, huvudvärk och svaghet

Etnicitet

galileisk

arab

Också känd som

Jesus Kristus

Jesus från Nasaret

Guds son

Den gode herden

Messias

Abu al-Qasim (Kunya)

Rasul ("Messenger")

"Profeten"

Roll

Guds son

Guds profet (i islam)

Guds profet

Föräldrar)

Mary

Joseph

Abdullah ibn Abdul-Muttalib

Aminah

Make

Ingen

Khadija bint Khuwaylid

Sawda bint Zam'a

Aishabint Abi Bakr

Hafsa bint Umar

Zaynab-bint Khuzayma

Hind bint Abi Umayya

Zaynab bint Jahsh

Juwayriyya bint al-Harith

Ramla bint Abi Sufyan

Rayhana Bint Zayd

Safiyya bint Huyayy

Maymunah bint al-Harith

Maria al-Qibtiyya

Barn

Ingen

Söner

Qasim

Abd-Allah

Ibrahim

döttrar

Zainab

Ruqayyah

Umm Kulthoom

Fatimah Zahra

Image Courtesy: slodive.com, newsweek.com

Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • populära jämförelser: Skillnad mellan Curling och Field Hockey

  Skillnad mellan Curling och Field Hockey

  Huvudskillnad : Curling är en vintersport som ifrågasätts mellan två lag, där målet är att tjäna flest poäng genom att skjuta stenar längs ett isark i ett markerat mål vid slutet. Field hockey är ett spel där två lag kämpar för besittning av en boll genom att använda pinnar, för att göra det högsta antalet mål för att vinna spelet. Inledningen av curli
 • populära jämförelser: Skillnad mellan barnpassning och barnomsorg

  Skillnad mellan barnpassning och barnomsorg

  Viktig skillnad: Barnpassning är en typ av barnomsorg där tonåringar ser efter barn, i utbyte mot vissa fickpengar. Barnomsorg är en uppgift att sköta och övervaka barnet, i avsaknad av sina föräldrar / vårdnadshavare. Barnpassning är egentligen en slags barnomsorg, där tonåringar tar hand om barn tillfälligt tills deras föräldrar / vårdnadshavare återvänder från jobbet. Barnvakt är vanli
 • populära jämförelser: Skillnad mellan Karate och MMA

  Skillnad mellan Karate och MMA

  Huvudskillnad: En differentierande faktor mellan Karate och MMA är att Karate är en form av kampsport som utvecklats i Japan, medan MMA är en kombination av flera kampsportar, inklusive Karate. Karate är en term som härrör från sammanslagningen av två ord: 'kara' och 'te'. Kara betyder tomt och te betyder hand, båda sätter ihop, dvs karate betyder i huvudsak "tom hand". Om suffi
 • populära jämförelser: Skillnad mellan ekologisk och kemisk odling

  Skillnad mellan ekologisk och kemisk odling

  Huvudskillnad: Ekologiskt jordbruk är processen att växa växter eller producera utan att använda industriella kemikalier. Kemiskt jordbruk, även känt som intensivt jordbruk, är att växa växter och producera med lågt växthastighetsförhållande, hög arbetsanvändning och omfattande användning av kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. Friska och hälso
 • populära jämförelser: Skillnad mellan Bitcoin och Litecoin

  Skillnad mellan Bitcoin och Litecoin

  Huvudskillnad: Bitcoin är det första fullt implementerade protokollet för cryptocurrency-protokoll. Litecoin är en annan peer-to-peer cryptocurrency, som är inspirerad av och tekniskt nästan identisk med Bitcoin. Bitcoin och Litecoin är båda typerna av digitala kryptokurvor. En digital valuta är vilken valuta som helst som används online i motsats till traditionella valutor som har sedlar och mynt. Digitala
 • populära jämförelser: Skillnad mellan Photosystem I och Photosystem II

  Skillnad mellan Photosystem I och Photosystem II

  Huvudskillnad: Fotosystemet jag heter "I" som det upptäcktes före fotosystem II. Under fotosyntesprocessen kommer dock fotosystem II att spelas inför fotosystem I. Huvudskillnaden mellan de två är våglängderna för ljus som de svarar på. Fotosystem Jag absorberar ljus med våglängder kortare än 700 nm, medan bildsystem II absorberar ljus med våglängder kortare än 680 nm. Emellertid är
 • populära jämförelser: Skillnad mellan komma och period

  Skillnad mellan komma och period

  Huvudskillnad: Kommatecken och period särskiljas med hänvisning till deras funktioner. Komma används för att ansluta elementen, medan perioden används för att avsluta meningen. Kategorier av samma typ kan representeras tillsammans med hjälp av ett komma. Komma länkar olika element till en enda instans. Komma
 • populära jämförelser: Skillnad mellan Aikido och Jujitsu

  Skillnad mellan Aikido och Jujitsu

  Huvudskillnad: Aikido och Jujitsu är traditionella japanska konstformer, medan Jujitsu är Aikidos förfaderliga konstform. Både konstformerna skiljer sig åt i deras tekniker och implementeringar. Aikido är en sofistikerad kampsportform jämfört med Jujitsu, vilket är mer kamp och attackerande slags konstform. Aikido
 • populära jämförelser: Skillnad mellan russiner, sultaner och vinbär

  Skillnad mellan russiner, sultaner och vinbär

  Huvudskillnad: Termen raisin avser en torkad druv. Detta kan inkludera eventuella torra druvor eller specifika druvor. Typen av druvor varierar beroende på landet. Termen "sultana" används för att hänvisa till russin som är gjorda av sultana druva. Denna term brukar användas utanför USA. Curra

Redaktionen

Skillnad mellan låsa upp och jailbreaking en iPhone

Huvudskillnad: Lås upp en iPhone tar bort SIM-begränsningar från telefonen, vilket möjliggör användningen av iPhone på alla operatörer. Jailbreaking är en metod som gör att användaren kan komma över gränserna som placeras av Apple och låter användaren hämta ytterligare program, tillägg och teman som inte är tillgängliga via den officiella Apple App Store. Apple har många s