Skillnad mellan GRE och GMAT

Huvudskillnad : GRE och GMAT är båda examensbaserade prov. Huvudskillnaden mellan de två tentamenarna är GRE för att få antagning i de flesta forskarskolor, medan GMAT ges tillträde till de flesta handelshögskolor.

GRE och GMAT är båda standardiserade tester som ges av individer som bedriver forskarutbildning. De hjälper till att få antagning i elevens val av grundskola eller förvaltningsskola.

Termen GRE står för "Graduate Record Examination". Det är ett test som ges till potentiella studenter, innan de antas i många forskarutbildningsprogram. Det hjälper också att administrera test för institutioner runt om i världen.

GRE-examen är utformad av Educational Testing Service. Det tas vanligtvis genom en dator eller pappersbaserad version av tentamen. Tonvikten i denna tentamen är baserad på att testa studenternas abstrakta tänkande. Det mäter tre huvudämnen:

 • Analytisk skrivning
 • Verbal resonemang och
 • Kvantitativ resonemang

Den studerande får poäng baserat på de angivna sektionerna, och antagandet är helt baserat på poängen och den skola de ansöker om. Det perfekta värdet för GRE skulle vara 2400.

Tiden som ges för att slutföra testet är ca 3 timmar eller mer, beroende på ämnet. Dessutom är testet utformat för att fokusera på huvud- eller specifika ämnen också; eleverna är skyldiga att ta provet baserat på deras val av ämne. De ämnen som ingår är: Kemi, biokemi, cell- och molekylärbiologi, biologi, fysik, datavetenskap, matematik, psykologi och litteratur på engelska.

Termen GMAT står för "Graduate Management Admission Test". Det är ett specifikt skräddarsytt test för individer som går in på forskarutbildningsprogram eller skolor.

GMAT är avsett att testa den utbildningsnivå som en individ har förvärvat under en lång period. Testet fokuserar på fyra avsnitt:

 • Analytisk skriftlig bedömning
 • Kvantitativ resonemang
 • Verbalt resonemang
 • Integrerande resonemang

Den studerande får poäng baserat på de angivna sektionerna, plus deras totala poäng. Poängen är helt avgörande för den institution som tillämpas.

Tiden för att slutföra testet är cirka 3, 5 och är datorbaserad. GMAT-examen tas eller är avsedd för att förutsäga hur väl studenten kan göra under utbildningen.

Jämförelse mellan GRE och GMAT:

GRE

GMAT

Akronym

Det står för "Graduate Record Examination".

Det står för "Graduate Management Admission Test".

Anledning

Det tas för att få antagning i de flesta högskolor och också, handelshögskolor.

Det tas för att få antagning i de flesta handelshögskolor.

Formatera

Det är pappersbaserat och datoranpassat beroende på sektionsformat.

Det är ett datoranpassat test.

Tid

3 timmar eller mer, beroende på formatet.

3, 5 timmar

Fokusera på

Det fokuserar mer på ordförråd och definitioner.

Det fokuserar mer på logik, resonemang och grammatik.

Baserat på

Det bygger på datatolkning och verkliga scenarier.

Det är mer traditionellt och baserat på ordet problem.

Teststruktur

Den består av:

 • En 75-minuters analysavdelning med två uppsatser.
 • Två 30-minuters verbalt avsnitt
 • Två 30-minuters kvantitativa avsnitt.
 • Ett 30-minuters experimentellt avsnitt som är antingen matematiskt eller verbalt.

Den består av:

 • En 30-minuters analysavdelning med en uppsats.
 • En 30-minuters integrerad berättande sektion.
 • En 75-minuters kvantitativ sektion.
 • En 75-minuters verbal sektion.

Poänggrund

Det är baserat på verbala och kvantitativa poäng.

Det görs på 130-170 till 1-stegs inkrement.

Den totala eller sammansatta poängen varierar mellan 200 och 800 poäng.

Den baseras på 10-stegs steg.

Poänggiltighet

5 år.

5 år.

Math avsnitt

 • Det finns mer tonvikt på geometri.
 • Eleven kan avgöra om det finns tillräcklig information för att lösa problemet.
 • Det finns mindre fokus på geometri.
 • Frågorna är inte så informationsbaserade.

Verbalsektion

Det har inte denna typ av questing.

Den innehåller stämningskorrigeringsproblem där eleven måste korrigera grammatiska fel.

Testschema

Det genomförs hela året och kan tas ut på elevens datumval.

Testet kan tas obegränsat antal gånger men med ett mellanrum på 31 dagar mellan två på varandra följande tester.

Kosta

$ 150 (9, 269 rupier)

$ 250 (15, 448 rupier)

Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • skillnad mellan: Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Huvudskillnad: Extortion avser att skrämmande eller hota personen med våld i utbyte mot monetär ersättning, utpressning å andra sidan avser att hota personen med social, emotionell eller yrkesmässig förstörelse i utbyte mot antingen monetär ersättning eller gör någonting av utpressaren vill. Guds mänsk
 • skillnad mellan: Skillnad mellan talang och skicklighet

  Skillnad mellan talang och skicklighet

  Huvudskillnad: Talent hänvisar till den naturliga förmågan eller förmågan att göra någonting. Å andra sidan handlar kunskap om förmågan som förvärvas genom träning och övning. Endast ett begränsat antal människor är skänkt med talang, men alla med rätt potential och vilja är berättigade att lära sig en färdighet. inkluderar ( "ad
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Huvudskillnad mellan Oxford och Cambridge-ordböcker är att Oxford Dictionary är publicerad av Oxford University Press, medan Cambridge Dictionary är publicerad av Cambridge University Press. Både Oxford och Cambridge Dictionary är två av de mest populära ordböckerna runt om i världen. De är ackrediterade och allmänt accepterade även av akademiska institutioner. Var och en
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Huvudskillnad: Aktivt beteende innebär i grunden att de är engagerade i någon form av åtgärd. Proaktivt beteende avser beteenden som syftar till att agera i förväg om en eventuell händelse snarare än att reagera efter händelsen har hänt. Proaktiv hänvisar till att ta kontroll och få saker att hända i stället för att bara vänta på en situation. Beteende beskriv
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Huvudskillnad: Nej betyder nej, bra att vara exakt, det är ett negativt svar på någonting, vilket indikerar att personen inte vill göra vad personen indikerar. Indikerar aldrig någonting som aldrig kommer att hända, medan "nej" indikerar att något inte kommer att hända just nu, men kan hända i framtiden. Nej och
 • skillnad mellan: Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Huvudskillnad: Statisk bindning sker när koden sammanställs, medan dynamisk bindning inträffar när koden exekveras vid körtiden. Termen bindande, statisk och dynamisk är grundläggande begrepp i Java-programmering. Dessa begrepp lärs tidigt under inlärning av Java och är populära frågor som ställs under jobbintervjuer. Anledningen
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Nyckelfaktor: En av de nyaste smartphonesna under varumärket är Nokia Lumia 620. Nokia Lumia 620 är inriktad på köpare på grundnivå som vill prova en Windows Phone 8 men har inte råd att spendera för mycket på den. XOLO har lanserat XOLO X1000, en Intel-baserad smartphone. XOLO x1000 körs på en kärn Intel Atom Processor Z2480. Nokia, det
 • skillnad mellan: Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Huvudskillnad: Keramiska hårtorkar är hårtorkar som drivs av keramiska värmeenheter. Dessa torkmedel liknar de äldre torktumlare som drivs av metallspolar. Joniska hårtorkar är det senaste fenomenet och lanserades på marknaden i början av 2000-talet. Dessa hårtorkar producerar negativa joner på håret för att torka håret. De negativa
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Huvudskillnad : Skam är en smärtsam känsla som uppstår ur det medvetna, efter att ha gjort något olämpligt eller oärligt, av sig själv eller en annan. Förlägenhet är också en känsla av självmedvetenhet som uppstår när en person fångas gör någonting fel, dumt eller ormoralt i privat, medan förödmjukelse är en stark känsla av förödelse. Våra känslor, i allmänh

Redaktionen

Skillnad mellan HTML och DHTML

Huvudskillnad: HTML står för HyperText Markup Language. Det är ett välkänt markup-språk som används för att utveckla webbsidor. Det har funnits länge och används ofta i webbdesign. DHTML är i huvudsak dynamisk HTML. Det är ett nytt sätt att titta på och kontrollera standard HTML-koder och kommandon. DHTML är en