Skillnad mellan uppfinning och innovation

Huvudskillnad: Uppfinningen är åtgärden att skapa en helt ny enhet som kan vara en enhet, maskin, process, etc., medan innovation är att göra förändringar i den befintliga saken för att göra det bättre.

Världen är fylld av kreativitet och kreativiteten leder till olika uppfinningar och innovationer. Människor har alltid varit en framväxande art och vill sålunda alltid gå vidare med tiden. Och då tiden förändras krävs behovet av nya saker och vissa variationer i befintliga saker. I detta sammanhang är de två viktiga termerna uppfinning och innovation. Det finns en subtil skillnad mellan dessa två och sålunda är det väldigt viktigt att bli bekant med definitionerna av var och en innan man lär sig om skillnaderna mellan dem.

Oxford Dictionary definierar uppfinning som "åtgärden att uppfinna något, vanligtvis en process eller enhet". Uppfinningen avser sålunda uppfinning När vi hänvisar till uppfinningen hänvisar vi till skapandet av en ny process, maskin, enhet, artikel eller något annat. Vi hör ofta att "nödvändighet är uppfinningens moder", det hänvisar helt enkelt till att de nya sakerna uppfinnas efter det att dessa saker har behövts. Uppfinningen i synnerhet handlar om de enheter som inte hade existerat tidigare. Till exempel uppfann Thomas Alva Edison glödlampan. Före lampans uppfinning fanns det mycket ljusa ljusbågar som folk inte ville använda inuti husen. En person som gör uppfinningen är känd som uppfinnare. En idé visar sig vara en uppfinning först när det har visat sig att uppfinningen är användbar och ny. Uppfinningar börjar från början, utan liknande existerande sak.

Oxford Dictionary definierar innovation som "åtgärden eller processen med att innovera". Innovationen handlar om att ta en befintlig enhet

och än att lägga till några förbättringar eller ändra den med någon eller annan metod för att göra det bättre än den ursprungliga formuläret. Den viktiga frågan bakom behovet av innovation är det varför en förändring krävs i någonting som redan finns. Förändringen kan krävas på grund av många skäl, ekonomisk genomförbarhet, specifik tillämpning, bättre utseende etc.

Förhållandet mellan en uppfinning och innovation kan förklaras genom att använda ett exempel. En person gör en ny typ av tyg; detta tyg är helt annorlunda än det existerande tyget och anses därför vara en uppfinning. Nu är tyget vackert men kostnaden för tyget är väldigt högt. På grund av den höga kostnaden säljs inte tyget. Nu, för att sänka priset, kommer uppfinnaren upp med en idé så att tyget kan tillverkas till lägre priser och sålunda kunna säljas till lägre priser. Tyget går igenom innovationsprocessen och efter det är det innovativa tyget redo att accepteras av kunderna. Innovationerna kan vara av någon typ och kan göras för att tjäna alla användbara ändamål.

Skillnaderna kan summeras som: - Uppfinningen skapar en ny enhet, medan innovation handlar om de förbättringar som görs i redan befintliga saker. De båda är dock väsentliga för varandra. En uppfunnad sak, om det inte är användbart så behöver det gå för några innovativa förändringar. Samma med innovationen, eftersom innovation inte kan göras på saker som inte har uppfunnits.

Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • skillnad mellan: Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Huvudskillnad: Extortion avser att skrämmande eller hota personen med våld i utbyte mot monetär ersättning, utpressning å andra sidan avser att hota personen med social, emotionell eller yrkesmässig förstörelse i utbyte mot antingen monetär ersättning eller gör någonting av utpressaren vill. Guds mänsk
 • skillnad mellan: Skillnad mellan talang och skicklighet

  Skillnad mellan talang och skicklighet

  Huvudskillnad: Talent hänvisar till den naturliga förmågan eller förmågan att göra någonting. Å andra sidan handlar kunskap om förmågan som förvärvas genom träning och övning. Endast ett begränsat antal människor är skänkt med talang, men alla med rätt potential och vilja är berättigade att lära sig en färdighet. inkluderar ( "ad
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Huvudskillnad mellan Oxford och Cambridge-ordböcker är att Oxford Dictionary är publicerad av Oxford University Press, medan Cambridge Dictionary är publicerad av Cambridge University Press. Både Oxford och Cambridge Dictionary är två av de mest populära ordböckerna runt om i världen. De är ackrediterade och allmänt accepterade även av akademiska institutioner. Var och en
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Huvudskillnad: Aktivt beteende innebär i grunden att de är engagerade i någon form av åtgärd. Proaktivt beteende avser beteenden som syftar till att agera i förväg om en eventuell händelse snarare än att reagera efter händelsen har hänt. Proaktiv hänvisar till att ta kontroll och få saker att hända i stället för att bara vänta på en situation. Beteende beskriv
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Huvudskillnad: Nej betyder nej, bra att vara exakt, det är ett negativt svar på någonting, vilket indikerar att personen inte vill göra vad personen indikerar. Indikerar aldrig någonting som aldrig kommer att hända, medan "nej" indikerar att något inte kommer att hända just nu, men kan hända i framtiden. Nej och
 • skillnad mellan: Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Huvudskillnad: Statisk bindning sker när koden sammanställs, medan dynamisk bindning inträffar när koden exekveras vid körtiden. Termen bindande, statisk och dynamisk är grundläggande begrepp i Java-programmering. Dessa begrepp lärs tidigt under inlärning av Java och är populära frågor som ställs under jobbintervjuer. Anledningen
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Nyckelfaktor: En av de nyaste smartphonesna under varumärket är Nokia Lumia 620. Nokia Lumia 620 är inriktad på köpare på grundnivå som vill prova en Windows Phone 8 men har inte råd att spendera för mycket på den. XOLO har lanserat XOLO X1000, en Intel-baserad smartphone. XOLO x1000 körs på en kärn Intel Atom Processor Z2480. Nokia, det
 • skillnad mellan: Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Huvudskillnad: Keramiska hårtorkar är hårtorkar som drivs av keramiska värmeenheter. Dessa torkmedel liknar de äldre torktumlare som drivs av metallspolar. Joniska hårtorkar är det senaste fenomenet och lanserades på marknaden i början av 2000-talet. Dessa hårtorkar producerar negativa joner på håret för att torka håret. De negativa
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Huvudskillnad : Skam är en smärtsam känsla som uppstår ur det medvetna, efter att ha gjort något olämpligt eller oärligt, av sig själv eller en annan. Förlägenhet är också en känsla av självmedvetenhet som uppstår när en person fångas gör någonting fel, dumt eller ormoralt i privat, medan förödmjukelse är en stark känsla av förödelse. Våra känslor, i allmänh

Redaktionen

Skillnad mellan HTML och DHTML

Huvudskillnad: HTML står för HyperText Markup Language. Det är ett välkänt markup-språk som används för att utveckla webbsidor. Det har funnits länge och används ofta i webbdesign. DHTML är i huvudsak dynamisk HTML. Det är ett nytt sätt att titta på och kontrollera standard HTML-koder och kommandon. DHTML är en