Skillnad mellan noll och ingenting

Huvudskillnad: Noll har ett numeriskt värde på '0' och är ett heltal som omedelbart föregår 1. Ingenting är frånvaron av något eller ett tomrum. Ingenting är också förknippat med tanken på ingenting, där ingenting finns; det är ett tillstånd av icke-existens eller icke-existens.

Ingenting och noll har varit under konstant debatt, med några att de båda är likartade, då noll uppgår till ingenting. Många argumenterar emellertid mot denna teori med att det finns stora skillnader mellan noll och ingenting. Vetenskapligt och matematiskt har det visat sig att noll och ingenting är olika termer och bör användas som sådana.

Noll har ett numeriskt värde på '0'. Under de antika tiderna inkluderade matematiken inte numret 0, deras nummersystem startade från 1. De tidiga egyptierna hade ett unikt system eller ett additivsystem, där de använde repetition av en symbol för att representera ett antal. Till exempel var två två av sina symboler och tre skulle vara tre symboler på 1 osv. Efter 10 blev det dock för förvirrande att räkna ut det hela, varför de skapade en ny symbol för 10, 100, 1000, etc. Så det skulle gå något som detta, 1 (en), 11 (två), 111 (tre) ... 10 (tio), 101 (elva), 1011 (tolv) ... 1010 (tjugo). Detta system liknar de romerska talen som fortfarande existerar.

De babyloniska matematikerna var de första som lägger till ett mellanslag för att fylla bristen på ett positionsvärde. Vid 300 f.Kr. valdes en skiljetecken (två snedställda kilar) som platshållare i samma babyloniska system. Begreppet noll grundades först i Indien under 5: e århundradet f.Kr. Den indiska forskaren Pingala använde sanskritordet śūnya för att referera till noll eller tomrum. Den avbildades av en cirkel, som har blivit känd som 0.

Noll har ett numeriskt värde på '0' och är ett heltal som omedelbart föregår 1. Det är ett jämnt tal som det delas med 2 och är varken positivt eller negativt. Noll är ett tal som kvantifierar ett tal eller en mängd nollstorlek. Noll, om du följer ett tal ökar talets värde med tio gånger, dvs 2, 20, 200 etc. Ordet "noll" härstammar från franska "zéro" från venetianska "noll", som förvärvas från italienska zefiro, från den arabiska "ṣafira" (som betyder "tomrum eller ingenting") som har anpassats från sanskritet "shunya" vilket betyder "tomt".

Dictionary.com definierar ordet "ingenting" som:

 • Ingenting; inte någonting; ingenting att säga ingenting
 • Ingen del, dela eller spåra (vanligtvis följt av): Huset visade ingenting av sin tidigare storhet.
 • Något som är obefintligt.
 • Icke-existens; ingenting: ljudet bleknade till ingenting.
 • Något eller någon som inte har någon betydelse eller betydelse: Pengar är ingenting när du är utan hälsa.

Enligt denna definition är ingenting frånvaron av något eller ett tomrum. Ingenting är också förknippat med tanken på ingenting, där ingenting finns; det är ett tillstånd av icke-existens eller icke-existens. Detta skiljer sig från "0" i många fall, eftersom det till och med "0" finns något, medan ingenting finns i "ingenting".

Även i matematik anses noll att ha ett värde, medan inget anses vara ett nolluppsättning. Till exempel:

Ställ A {0, 1, 2, 3, 4, 5}

Ställ B {}

Ställ C {0}

Vid Set A har det totalt sex värden, från 0 till 5, varvid 0 räknas som ett element. Den andra uppsättningen har ingenting i den och anses vara en nollställning eller en uppsättning som inte har något värde. Ställ nu C, även om noll inte har ett värde, betraktas det fortfarande som ett element i det här fallet och uppsättningen har ett värde.

Noll anses också ha något eftersom det kan ge värde till ett nummer i det ovanstående fallet 2, 20, 200, vilket inte är möjligt med ingenting. Noll har också sin egen uppsättning regler och kan dessutom användas, subtraktion, multiplikation och delning (till exempel 2 + 0 = 2). Men inget kan inte läggas till eller subtraheras från valfritt nummer, vilket ger inget värde. Värdet på noll visas också i vilket tal som höjts till effekten 0 har ett värde av 1. (n ^ 0 = 1). Noll spelar också en viktig roll i det programmeringsspråk som används idag av datorer. Det binära systemet är helt uppbyggt av 0s och 1s, vilket är det primära språket som används för att programmera datorsystem.

Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • skillnad mellan: Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Huvudskillnad: Extortion avser att skrämmande eller hota personen med våld i utbyte mot monetär ersättning, utpressning å andra sidan avser att hota personen med social, emotionell eller yrkesmässig förstörelse i utbyte mot antingen monetär ersättning eller gör någonting av utpressaren vill. Guds mänsk
 • skillnad mellan: Skillnad mellan talang och skicklighet

  Skillnad mellan talang och skicklighet

  Huvudskillnad: Talent hänvisar till den naturliga förmågan eller förmågan att göra någonting. Å andra sidan handlar kunskap om förmågan som förvärvas genom träning och övning. Endast ett begränsat antal människor är skänkt med talang, men alla med rätt potential och vilja är berättigade att lära sig en färdighet. inkluderar ( "ad
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Huvudskillnad mellan Oxford och Cambridge-ordböcker är att Oxford Dictionary är publicerad av Oxford University Press, medan Cambridge Dictionary är publicerad av Cambridge University Press. Både Oxford och Cambridge Dictionary är två av de mest populära ordböckerna runt om i världen. De är ackrediterade och allmänt accepterade även av akademiska institutioner. Var och en
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Huvudskillnad: Aktivt beteende innebär i grunden att de är engagerade i någon form av åtgärd. Proaktivt beteende avser beteenden som syftar till att agera i förväg om en eventuell händelse snarare än att reagera efter händelsen har hänt. Proaktiv hänvisar till att ta kontroll och få saker att hända i stället för att bara vänta på en situation. Beteende beskriv
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Huvudskillnad: Nej betyder nej, bra att vara exakt, det är ett negativt svar på någonting, vilket indikerar att personen inte vill göra vad personen indikerar. Indikerar aldrig någonting som aldrig kommer att hända, medan "nej" indikerar att något inte kommer att hända just nu, men kan hända i framtiden. Nej och
 • skillnad mellan: Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Huvudskillnad: Statisk bindning sker när koden sammanställs, medan dynamisk bindning inträffar när koden exekveras vid körtiden. Termen bindande, statisk och dynamisk är grundläggande begrepp i Java-programmering. Dessa begrepp lärs tidigt under inlärning av Java och är populära frågor som ställs under jobbintervjuer. Anledningen
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Nyckelfaktor: En av de nyaste smartphonesna under varumärket är Nokia Lumia 620. Nokia Lumia 620 är inriktad på köpare på grundnivå som vill prova en Windows Phone 8 men har inte råd att spendera för mycket på den. XOLO har lanserat XOLO X1000, en Intel-baserad smartphone. XOLO x1000 körs på en kärn Intel Atom Processor Z2480. Nokia, det
 • skillnad mellan: Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Huvudskillnad: Keramiska hårtorkar är hårtorkar som drivs av keramiska värmeenheter. Dessa torkmedel liknar de äldre torktumlare som drivs av metallspolar. Joniska hårtorkar är det senaste fenomenet och lanserades på marknaden i början av 2000-talet. Dessa hårtorkar producerar negativa joner på håret för att torka håret. De negativa
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Huvudskillnad : Skam är en smärtsam känsla som uppstår ur det medvetna, efter att ha gjort något olämpligt eller oärligt, av sig själv eller en annan. Förlägenhet är också en känsla av självmedvetenhet som uppstår när en person fångas gör någonting fel, dumt eller ormoralt i privat, medan förödmjukelse är en stark känsla av förödelse. Våra känslor, i allmänh

Redaktionen

Skillnad mellan HTML och DHTML

Huvudskillnad: HTML står för HyperText Markup Language. Det är ett välkänt markup-språk som används för att utveckla webbsidor. Det har funnits länge och används ofta i webbdesign. DHTML är i huvudsak dynamisk HTML. Det är ett nytt sätt att titta på och kontrollera standard HTML-koder och kommandon. DHTML är en