Skillnad mellan förtroende och respekt

Huvudskillnad: Tillit och tro har djupare betydelser när det gäller att använda det i relationer. Tillit skulle faktiskt innebära att en person ställer fullständigt förtroende för en annan person. Respekt är en term som definierar känslan av att hålla en enhet eller en person med högt uppskatt eller värdera sina åsikter mycket. Respekt kräver att personen ska få en känsla av vördnad för den person som han / hon respekterar.

Tillit och respekt är två olika ord som ofta går hand i hand. För att en person ska lita på någon måste man respektera dem, samtidigt som man respekterar någon, kräver också att man litar på dem. Det andra uttalandet är inte alltid sant så många du kan se upp till många människor men inte lita på dem. Att allt kollar ner till definitionen av förtroende, vilket i grund och botten innebär att tro att personen kommer att göra det som är bäst för den som tror. Men i vissa fall kan man respektera många människor men det betyder inte att personen ser ut att göra det som är bäst för individen. Låt oss ta en djupare titt på båda dessa ord.

Tillit har en djupare mening när det gäller att använda den i relationer. Tillit skulle faktiskt innebära att en person placerar fullständigt förtroende och hos en annan person. Personen tror att den person han / hon litar på kommer inte att skada dem på något sätt och kommer alltid att se upp för dem. Till exempel: En person som låter en vän låna sin bil, han har tro på att personen inte skulle skada sin bil och skulle återvända i samma skick som han / hon lånade. Ett annat exempel inkluderar att låna pengar. Om en person lånar sina vänner pengar, förlitar han sig på att vännen skulle återlämna pengarna i rätt tid. Tillit är ett permanent begrepp, där en betrodd person är vanligt betrodd för livet, tills den personen bryter det förtroendet. Om någon part bryter förtroendet tar det lång tid att bygga upp det igen. Uttrycket "förtroende" härrör från gammalt norskt ord "trovärdigt" vilket betyder "förtroende, skydd, fasthet".

Dictionary.com definierar "trust" som:

 • Tillit till integritet, styrka, förmåga, säkerhet, etc., av en person eller sak; förtroende.
 • Trygg förväntan på något; hoppas.
 • Förtroende för säkerheten för framtida betalning för egendom eller varor som mottas kredit: att sälja varor på förtroende.
 • En person på vem eller sak på vilken man åberopar: Gud är min förtroende.
 • Villkoret för en till vilken något har anförtrotts.

Respekt är en term som definierar känslan av att hålla en enhet eller en person med högt uppskatt eller värdera sina åsikter mycket. I grund och botten respekterar någon att se upp till den personen och tro att han / hon är något bra. Respekt kräver att personen ska få en känsla av vördnad för den person som han / hon respekterar. De håller den personen, nationen, gruppen, organisationen, religionen etc. i högsta standard. De tror att enheten är värd att lyssna på eller att de inte kan göra något fel. Respekt anses vara ett koncept som måste tjäna och anses vara en av de svåraste sakerna att tjäna. Det kräver att personen ska göra något bra eller vara bra. Det anses också som en ge och känna, var för att tjäna respekt måste en person också ta hänsyn.

Dictionary.com definierar "respekt" som:

 • Känsla för eller en känsla av en persons värde eller förståelse, en personlig kvalitet eller förmåga, eller något som anses vara en manifestation av personlig kvalitet eller förmåga.
 • Villkoret att vara respekterad eller hedrad.
 • En viss detalj eller punkt.
 • Förhållande eller hänvisning.
 • Uppfattning om rättighet, privilegium, privilegierad ställning eller någon eller något som anses ha vissa rättigheter eller privilegier.
Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • skillnad mellan: Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Skillnad mellan Extortion och Chantage

  Huvudskillnad: Extortion avser att skrämmande eller hota personen med våld i utbyte mot monetär ersättning, utpressning å andra sidan avser att hota personen med social, emotionell eller yrkesmässig förstörelse i utbyte mot antingen monetär ersättning eller gör någonting av utpressaren vill. Guds mänsk
 • skillnad mellan: Skillnad mellan talang och skicklighet

  Skillnad mellan talang och skicklighet

  Huvudskillnad: Talent hänvisar till den naturliga förmågan eller förmågan att göra någonting. Å andra sidan handlar kunskap om förmågan som förvärvas genom träning och övning. Endast ett begränsat antal människor är skänkt med talang, men alla med rätt potential och vilja är berättigade att lära sig en färdighet. inkluderar ( "ad
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Skillnad mellan Oxford och Cambridge Dictionary

  Huvudskillnad mellan Oxford och Cambridge-ordböcker är att Oxford Dictionary är publicerad av Oxford University Press, medan Cambridge Dictionary är publicerad av Cambridge University Press. Både Oxford och Cambridge Dictionary är två av de mest populära ordböckerna runt om i världen. De är ackrediterade och allmänt accepterade även av akademiska institutioner. Var och en
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Skillnad mellan Proaktiv och Aktiv

  Huvudskillnad: Aktivt beteende innebär i grunden att de är engagerade i någon form av åtgärd. Proaktivt beteende avser beteenden som syftar till att agera i förväg om en eventuell händelse snarare än att reagera efter händelsen har hänt. Proaktiv hänvisar till att ta kontroll och få saker att hända i stället för att bara vänta på en situation. Beteende beskriv
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Skillnad mellan Nej och Aldrig

  Huvudskillnad: Nej betyder nej, bra att vara exakt, det är ett negativt svar på någonting, vilket indikerar att personen inte vill göra vad personen indikerar. Indikerar aldrig någonting som aldrig kommer att hända, medan "nej" indikerar att något inte kommer att hända just nu, men kan hända i framtiden. Nej och
 • skillnad mellan: Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Skillnad mellan statisk och dynamisk bindning

  Huvudskillnad: Statisk bindning sker när koden sammanställs, medan dynamisk bindning inträffar när koden exekveras vid körtiden. Termen bindande, statisk och dynamisk är grundläggande begrepp i Java-programmering. Dessa begrepp lärs tidigt under inlärning av Java och är populära frågor som ställs under jobbintervjuer. Anledningen
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Skillnad mellan Nokia Lumia 620 och XOLO X1000

  Nyckelfaktor: En av de nyaste smartphonesna under varumärket är Nokia Lumia 620. Nokia Lumia 620 är inriktad på köpare på grundnivå som vill prova en Windows Phone 8 men har inte råd att spendera för mycket på den. XOLO har lanserat XOLO X1000, en Intel-baserad smartphone. XOLO x1000 körs på en kärn Intel Atom Processor Z2480. Nokia, det
 • skillnad mellan: Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Skillnad mellan keramisk och jonisk hårtork

  Huvudskillnad: Keramiska hårtorkar är hårtorkar som drivs av keramiska värmeenheter. Dessa torkmedel liknar de äldre torktumlare som drivs av metallspolar. Joniska hårtorkar är det senaste fenomenet och lanserades på marknaden i början av 2000-talet. Dessa hårtorkar producerar negativa joner på håret för att torka håret. De negativa
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Skillnad mellan Förlägenhet, Skam och Förnedring

  Huvudskillnad : Skam är en smärtsam känsla som uppstår ur det medvetna, efter att ha gjort något olämpligt eller oärligt, av sig själv eller en annan. Förlägenhet är också en känsla av självmedvetenhet som uppstår när en person fångas gör någonting fel, dumt eller ormoralt i privat, medan förödmjukelse är en stark känsla av förödelse. Våra känslor, i allmänh

Redaktionen

Skillnad mellan HTML och DHTML

Huvudskillnad: HTML står för HyperText Markup Language. Det är ett välkänt markup-språk som används för att utveckla webbsidor. Det har funnits länge och används ofta i webbdesign. DHTML är i huvudsak dynamisk HTML. Det är ett nytt sätt att titta på och kontrollera standard HTML-koder och kommandon. DHTML är en