Skillnad mellan förförelse och manipulation

Huvudskillnad: Manipulation använder ett taktfullt och artfult sätt att påverka en person. Det utnyttjar det stereotypa eller naturliga sättet att tänka sig. Å andra sidan påverkar förförelse en person genom att generera frestelser som vanligtvis bygger på falska löften. Båda anses allmänt vara bedrägliga handlingar.

Seduktion och manipulation är två viktiga ingredienser i mänskligt beteende som bygger på tekniker för att påverka. Det finns olika egenskaper i dessa försök att påverka, som det kan ske medvetet eller omedvetet. De kan göras muntligt eller genom uttryck etc.

Seduction och manipulation faller också i kategorin av ett inflytelserikt beteende. Manipulation innebär de parter som är medvetna om frågan. Det använder sig av de kodade system som är naturligt närvarande i människan. Tanken är nästan fast i att hantera saker i det dagliga livet, och manipulation utnyttjar detta scenario. Det är en typ av fusk eftersom manipulatorn alltid döljer sina sanna intentioner.

Ett exempel på manipulation är när ett barn frågar sin mamma att ta honom till en nöjespark. Barnet är medveten om att mamman inte har tid att ta honom till en nöjespark. När mamma säger nej, så erbjuder barnet att han kommer att gå ut med vänner i det fallet. Mamma blir manipulerad och ger honom tillstånd att gå ut med vänner. Några av manipuleringsteknikerna inkluderar fri provteknik, dörr i ansiktet etc.

Å andra sidan är förförelse nära besläktad med övertalning, eftersom det fungerar genom att generera ett frestande erbjudande, och det ligger normalt helt i ämnet. Det tenderar att ändra sitt beslut eller sinne. Det är vanligtvis belagt med löften som är falska löften i verkligheten. Termen avser också den fysiska förförelsen som utvecklar sexuella önskningar eller känslor. Seduction drar bort en person från sin tro eller principer.

Ett exempel på förförelse skulle vara en person som inte tror på öde eller lycka, men köper fortfarande lotteri biljetter efter att ha tittat på den frestande annonsen. Vanligtvis försöker både förförelse och manipulation att felaktigt utnyttja målet. Emellertid är manipulationen starkt associerad med individens kulturella programmering eller tidigare kodning. Manipulation anses vara den mest oetiska kommunikationsformen.

Således är förförelse och manipulation båda effektiva kommunikationsmetoder avsedda att påverka den andra personen. De är huvudsakligen olika i de metoder som används av dem för att få liknande resultat.

Jämförelse mellan förförelse och manipulation:

Förförelse

Manipulation

Definition

Seduction påverkar en person genom att generera frestelser som vanligtvis bygger på falska löften

Manipulation använder en taktfull och artful tillvägagångssätt för att påverka en person. Det utnyttjar det stereotypa eller naturliga sättet att tänka sig

Konst

Konst av lovande

Konst av bedrägeri

Enkelt mål

Människor lockade till mysticism och exotism

Människor som inte är mycket bra i kritiskt tänkande

Människor ledde lätt av rädsla

Negativt definierad

Mer av en smart form

Ja

användningsområden

Estetiskt bra medium, klokhet, kunskap om naturliga önskningar och önskemål

Klarthet, skicklighet eller förälskelse

Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • populära jämförelser: Skillnad mellan konst och hantverk

  Skillnad mellan konst och hantverk

  Huvudskillnad: Konst kräver skicklighet för att skapa verk som har ett mer estetiskt och dekorativt syfte. Hantverk är föremål som har ett estetiskt syfte samt ett funktionellt syfte. Konst och hantverk är termer som nästan alltid används synonymt i dagens värld. Linjerna mellan de två orden har blivit avsevärt suddiga till den punkt där båda är utbytbara. Konst och ha
 • populära jämförelser: Skillnad mellan bivariat och partiell korrelation

  Skillnad mellan bivariat och partiell korrelation

  Huvudskillnad : Den bivariata korrelationen är att beskriva mätningen av förhållandet mellan två linjära variabler. Å andra sidan är partiell korrelation att beskriva mätningen av två variabler efter att ha möjliggjort effekten till tredje eller andra variabler. Den bivariata korrelationen och partiell korrelation är de två typerna av korrelationer i statistiken. Korrelation
 • populära jämförelser: Skillnad mellan mat och mat

  Skillnad mellan mat och mat

  Viktig skillnad: Att äta är den enkla handlingen att lägga mat i våra munnar, tugga och svälja maten. Mat är konsten att äta, upplevelsen av att äta. Äta är den enkla handlingen att sätta mat i våra munnar, tugga och svälja maten. Ätning är också känt som konsumtion. Ätning krävs för näring. Alla varelser äter
 • populära jämförelser: Skillnad mellan servostyrning och manuell styrning

  Skillnad mellan servostyrning och manuell styrning

  Huvudskillnad: Servostyrning är ett system som hjälper till att styra hjulen genom att använda motorens motor. Manuell styrning är ett styrsystem där manuell styrning används för styrning. Styrning avser mekanismen att styra hjulen mot den avsedda riktningen. Du måste vara bekant med bilens styrsystem. Förare
 • populära jämförelser: Skillnad mellan miljö och ekosystem

  Skillnad mellan miljö och ekosystem

  Huvudskillnad: Miljö är omgivningen, vilket ändras därmed, medan ekosystemet innebär samspelet mellan miljön och de organismer som lever i den. Miljö avser omgivningen där levande organismer bor. Det är ett område där levande organismer bor. Jorden är en form av miljö, som består av komponenter som vatten, luft, levande varelser, icke levande varelser etc. Miljön funge
 • populära jämförelser: Skillnad mellan självbiografi och biografi

  Skillnad mellan självbiografi och biografi

  Huvudskillnad: En biografi är ett detaljerat, icke-fiktivt redogör för någons liv. Det är en översikt över personens liv, inklusive de grundläggande fakta som utbildning, arbete, relationer och död och personens erfarenheter av dessa händelser. En självbiografi är en biografi som skrivs av ämnet själv. En biografi
 • populära jämförelser: Skillnad mellan Snail Mail och Email

  Skillnad mellan Snail Mail och Email

  Viktig skillnad: Snail Mail hänvisar till de mail som levereras fysiskt med konventionella posttjänster. E-post står för e-post. Det hänvisar till post eller meddelanden som levereras med hjälp av ett elektroniskt medium av ett nätverk. Snigelmail eller smails har blivit uppkallad efter snigel + mails, som hänvisar till sneglarnas långsamma rörelse. Smails r
 • populära jämförelser: Skillnad mellan Alpha Cell och Beta Cell

  Skillnad mellan Alpha Cell och Beta Cell

  Huvudskillnad: Alfacellen är ansvarig för att syntetisera och utsöndra peptidhormon glukagon, vilket höjer glukosnivåerna i blodet. Beta-cellen är en endokrin cell som ansvarar för produktion, lagring och frisättning av insulin. För att förstå alfa- och betaceller i kroppen måste vi först se på den region där de finns. Alfa- och bet
 • populära jämförelser: Skillnad mellan synagogan, tempel, kyrka, moské, shul och tabernakel

  Skillnad mellan synagogan, tempel, kyrka, moské, shul och tabernakel

  Huvudskillnad: En synagoge är en plats där judiska människor tillber Gud, som är kända för dem som Yaweh. Ett tempel är dyrkningsplatsen för de som tillhör ett antal religioner. En kyrka är en term som hänvisar till kristna hus av dyrkan. Moské eller Masjid är platsen för dyrkan i islam; Det är där det islamiska folket ber direkt till Allah, som kallas Salah. Shul är det an

Redaktionen

Skillnad mellan Molarity och Molality

Huvudskillnad: Molaritet, även känd som molär koncentration, mäter antalet moler av en substans närvarande i per liter lösning. Molaritet betecknas med en huvudstad M. Molality mäter antalet mol av en substans närvarande i kilo lösningsmedel. Molality betecknas med ett mindre fall m. Termen "molaritet" och "molalitet" är två termer som vanligtvis hörs i kemi. Dessa är t