Skillnad mellan Java och C #

Huvudskillnad: Java är ett programmeringsspråk som har påverkats av C-språket. Det härledar mycket av sin syntax från C och C ++, men det har färre lågnivåer än vad som helst. Java är ett allmänt programmerat språk som är utformat för att ha färre implementeringsberoende än i tidigare språk. C #, även känd som C-skarp, är ett objektorienterat programmeringsspråk. C # är ett programmeringsspråk med flera paradigm. C # är baserat på C-programmeringsspråket. Det var ursprungligen utvecklat av Anders Hejlsberg för Microsoft för användning i dess .NET-ramverk.

Java är ett programmeringsspråk som har påverkats av C-språket. Det härledar mycket av sin syntax från C och C ++, men det har färre lågnivåer än vad som helst. Java är ett allmänt programmerat språk som är utformat för att ha färre implementeringsberoende än i tidigare språk. Det är samtidigt, klassbaserat och ett objektorienterat språk.

Java utvecklades av James Gosling vid Sun Microsystems och släpptes 1995. Det släpptes ursprungligen som en kärnkomponent i Sun Microsystems Java-plattform. Sun har sedan licensierat större delen av sin Java-teknik enligt GNU General Public License. Det innebär att all teknik som är licensierad enligt GNU General Public License är öppen källkod och generellt tillgänglig utan kostnad. Sun Microsystems fusionerades slutligen till Oracle Corporation.

Java är utformad så att samma kod kan köras på olika plattformar. dvs utvecklare får "skriva en gång, springa var som helst" (WORA). Således sammanställs Java-applikationer typiskt för bytecode. En klassfil som innehåller en bytecode för Java kan sedan köras på någon Java Virtual Machine (JVM). Detta skulle vara oavsett datorarkitektur.

Från och med 2012 har Java blivit ett av de mest populära programmeringsspråk för användning. Detta gäller speciellt för klient-server webbapplikationer. Många andra system har utvecklat alternativa implementeringar av Sun-tekniker, som GNU Compiler för Java och GNU Classpath.

C #, även känd som C-skarp, är ett objektorienterat programmeringsspråk. C # är ett programmeringsspråk med flera paradigm. Den innehåller starkt skrivande, imperativ, deklarativ, funktionell, processorienterad, generisk, objektorienterad (klassbaserad) och komponentorienterad programmeringsdisciplin.

C # är baserat på C-programmeringsspråket. Det var ursprungligen utvecklat av Anders Hejlsberg för Microsoft för användning i dess .NET-ramverk. C # -språket godkändes senare som standard av Ecma (ECMA-334) och ISO (ISO / IEC 23270: 2006). C # är ett av de programmeringsspråk som är utformade för gemensam språkinfrastruktur. C # är avsett att vara ett enkelt, modernt, allmänt ändamålsenligt objektorienterat programmeringsspråk.

Designmålen för C #, enligt ECMA-standarden:

 • C # -språket är avsett att vara ett enkelt, modernt, allmänt ändamålsenligt objektorienterat programmeringsspråk.
 • Språket och implementeringen av detta bör ge stöd för mjukvaruteknik, såsom stark typkontroll, kontroll av arraygränser, upptäckt av försök att använda uninitialiserade variabler och automatisk insamling av sopor. Programvarans robusthet, hållbarhet och programmeringsproduktivitet är viktiga.
 • Språket är avsett att användas för att utveckla programvarukomponenter som är lämpliga för distribuering i distribuerade miljöer.
 • Källkodsportabilitet är mycket viktigt, liksom programmerarens bärbarhet, speciellt för de programmerare som redan är bekant med C och C ++.
 • Stöd till internationalisering är mycket viktigt.
 • C # är avsett att vara lämplig för skrivning av applikationer för både värd och inbyggda system, allt från de mycket stora som använder sofistikerade operativsystem, till den mycket lilla som har dedikerade funktioner.
 • Även om C # -programmen är avsedda att vara ekonomiska med avseende på minne och processkraftsbehov, var språket inte avsett att konkurrera direkt på prestanda och storlek med C eller monteringsspråk.

Eftersom det bygger på C-språket, är det ganska likt det. Det delar till och med några syntaktiska konventioner med C. En nackdel med C # är dock att den, som den utvecklades av Microsoft för användning i dess. NET-ram, fungerar bara på Microsoft operativsystem.

Några skillnader mellan Java och C #:

 • C # ger fler datatyper jämfört med Java.
 • C # innehåller mer primitiva datatyper än Java.
 • C # stöder operatörsöverbelastning medan Java inte gör det.
 • C # stöder strut-typen medan Java inte gör det.
 • Alla datatyper i C # är strut.
 • C # ger bättre versionering än Java.
 • C # tillåter parametrar att skickas genom referens med hjälp av ref-sökordet, medan Java tillåter parametrar att överföras efter värde.
 • C # tillåter variabelt antal parametrar med param-nyckelordet.
 • C # tillhandahåller statiska konstruktörer för initialisering.
 • C # ger goto-förklaring i stället för break-uttalandet.
 • Deklaration av arrays är olika i C # jämfört med Java.
 • Konventionen för Java är att sätta en offentlig klass i varje fil och vissa kompilatorer kräver detta. C # tillåter eventuella källfilarrangemang.
 • Java stöder inte händelser och delegater.
 • I Java är metoderna virtuella som standard men kan slutgiltiga. Medan C # de är förseglade som standard, kan de göras virtuella.
 • C # har inte kontrollerat undantag.
 • Java tillåter inte skapandet av användardefinierade värdetyper.
 • Java har inte överbelastning av operatör och konvertering.
 • Java har inte iteratorblock för enkel implemetation av iteratorer.
 • Java har inget som LINQ.
 • Delvis på grund av att inte ha delegater, har Java inte något som helst som anonyma metoder och lambda uttryck.
 • Java har inte uttrycksträd.
 • C # har inga anonyma inre klasser.
 • Java har inte något som motsvarar de anonyma typerna C # 3.0.
 • Java har inte implicit skrivit lokala variabler.
 • Java har inte förlängningsmetoder.
 • Java har inte objekt och samlingsinitialiseringsuttryck.
 • Java har inte egenskaper som en del av språket; de är en konvention av get / set / är metoder.
 • Java har inte motsvarande "osäker" kod.
 • Java's enums är mycket mer objektorienterade.
 • Java har inga förbehandlingsdirektiv (#define, #if etc i C #).
 • Java har ingen motsvarighet till C # s ref och ut för att passera parametrar genom referens.
 • Java har ingen ekvivalent av partiella typer.
 • C # -gränssnitt kan inte deklarera fält.
 • Java har inga osignerade heltalstyper.
 • Java har inget språkstöd för en decimaltyp.
 • Java har ingen ekvivalent värderingsvärden
Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • skillnad mellan: Skillnad mellan ångest och oro

  Skillnad mellan ångest och oro

  Huvudskillnad: Ångest är ett svar på en stressor. Ångest är en känsla av rädsla, oro och oro. Den kan vara rotad i vilket fall som helst som gör att man känner sig frustrerad, arg eller nervös. Oro är när du är orolig för en viss situation. Oro kommer i olika former, storlekar och former i nästan varje dag om en person eller en situation eller något för den delen. Ångest och oro
 • skillnad mellan: Skillnad mellan svartsjuka och avund

  Skillnad mellan svartsjuka och avund

  Huvudskillnad: Jalousi är ofta associerad med emotionella rivaliteter, dvs kärleksfulla relationer. Avund är förknippad med föremål eller önskningar. Jalousi och avund är två ord som ofta överlappar det engelska språket och det beror på att de har liknande definitioner. Likheten i definitionen är ofta resultatet av det ständigt föränderliga språket som ofta anpassar mer populära definitioner och ord för att införliva dem i språket. Men om många männis
 • skillnad mellan: Skillnad mellan syftet och syftet

  Skillnad mellan syftet och syftet

  Huvudskillnad: Syfte ställer in en bestämd kurs för att uppnå ett bestämt mål. Mål är vanligtvis långsiktiga. Mål kan kallas som långsiktiga mål. Målen bestämmer en uppsättning kurs eller ett mål i slutet som en person vill nå. Syfte försöker att mäta på grund av bakom något som görs. Syftet definierar var
 • skillnad mellan: Skillnad mellan försäljning och intäkter

  Skillnad mellan försäljning och intäkter

  Huvudskillnad: Försäljning och intäkter är två villkor som varje företag står över när de hanterar sina finansiella frågor. Termen "försäljning" avser själva försäljningen av produkterna. Därför är "försäljning" den inkomst som företaget gjorde genom att sälja sina produkter och tjänster. Med "intäkter&qu
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Smile och Smirk

  Skillnad mellan Smile och Smirk

  Huvudskillnad: Huvudskillnaden mellan ett leende och en smirk är att ett leende är när läppen krullar uppåt på hörnet för att uttrycka lycka eller tillfredsställelse; medan en smirk är en typ av leende som visar smugness, conceitedness, eller när man är nöjd med sig själva. Man hör ofta av ordet leende och smirk. Vad exakt är
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Plaza och Square

  Skillnad mellan Plaza och Square

  Huvudskillnad: Plaza är en öppen, offentlig plats nära en livlig stad eller stad. Termen "plaza" härstammar från spanska ord som hänvisar till ett öppet fält. Plazas är öppna platser eller torg som är omgivna av byggnader, butiker, affärer och kontor. En torg kan klassificeras som en av tre saker: en torg, en torg och en trädgårdstorg. Även om dess
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Apple Watch och Pebble Steel

  Skillnad mellan Apple Watch och Pebble Steel

  Huvudskillnad: Apple Watch är den efterlängtade smartwatchen från Apple. Pebble Steel är en smartphone klocka skapad av Pebble Technology och den enda klockan som stöder både iOS och Android. Apple Watch är den efterlängtade smartwatchen av iPhone-tillverkarna. Som förväntat stöder den bara iPhone, som också modellerar iPhone 5 och uppåt. Pebble Stee
 • skillnad mellan: Skillnad mellan arbetsdag och maj dag

  Skillnad mellan arbetsdag och maj dag

  Huvudskillnad: Labor Day är en federal semester i USA som firas för att hedra de amerikanska arbetarnas bidrag och även den amerikanska arbetarrörelsen. Majdag har två betydelser: en för att fira arbetare (känd som internationell arbetstagardag) och firar sommarstart. Labor Day och May Day är ofta förvirrade för att vara samma sak men de är faktiskt olika dagar och firas av olika skäl. Labor Day
 • skillnad mellan: Skillnad mellan fast bosatt och medborgare

  Skillnad mellan fast bosatt och medborgare

  Huvudskillnad: En person som har en fast bosatt status har lagligt rätt att förbli i det särskilda landet där han har den statusen. Han får vistas och arbeta i det landet, men förutom det har han inga fler rättigheter. En person som är medborgare har mycket fler rättigheter. Förutom att stanna och arbeta i det landet kan han också rösta i valet och hålla ett pass i det landet. Ständigt bo

Redaktionen

Skillnad mellan amerikansk och brittisk accent

Huvudskillnad: American Accent är lättare att förstå än British Accent. Det är också den vanligaste accent i världen; British Accent är dock mer idoliserad och anses vara sexig. Amerikanerna och britterna talar engelska, men när de talar låter de helt annorlunda. Detta beror främst på det faktum att de tenderar att ha olika accenter. Faktum är a