Skillnad mellan BE och B.Tech

Huvudskillnad: BE står för Civilingenjör och B.Tech. står för kandidatexamen. Båda har doktorsexamen som ges efter avslutad tre-fyraårig program för ingenjörsstudier på högskola eller universitet. Omfanget och betydelsen av dessa grader kan variera från land till land. Generellt sett är B.Tech. fokuserar mer på den tekniska aspekten, medan BE fokuserar mer på den teoretiska aspekten.

B Tech. Allmänt ges i Commonwealth Nations, USA, Kanada, Sydafrika, Sri Lanka, Republiken Irland, Indien och på annat håll. B.
E. kan eller kanske inte ackrediteras av ett nationellt professionellt samhälle. Men i dagens sammanhang hänvisar de båda till ganska lika typer av grader, och det är sålunda mycket svårt att skilja mellan dem.

B Tech. och BE har liknande typer av drag och därigenom ge samma räckvidd och framtid. Men B.Tech. är mer fokuserad på den tekniska aspekten av ingenjörsvetenskap och ger därför en praktisk inriktning mot studierna. Å andra sidan är BE mer inriktad på den teoretiska aspekten som ger fördjupad kunskap om teorierna. En annan skillnad som uppstår mellan dem handlar om genomförandet av dessa tekniska grader av de olika länderna. I större skala finns det ingen stor skillnad mellan dem.

Några av de allmänna egenskaperna anges nedan:

B Tech.

VARA

I Indien

Ett fyraårigt program som anses vara mer fokuserat på det praktiska tillvägagångssättet inom ingenjörsdisciplinen.

Ett fyraårigt program som anses vara mer fokuserat på den teoretiska inställningen av ingenjörsdisciplinen.

I Pakistan

Det är en fyraårig högskoleexamen, inklusive kurser inom teknik och tillämpad naturvetenskap, övervakad industriell praktisk utbildning och projekt.

Civilingenjörsexamen ges till en student som har fullgjort tre till fyra års kurs i teknik- eller teknikteknik som består av åtta terminer.

I Sydafrika

Krävs för att träna som ingenjörsteknik.

Krävs för att träna som ingenjör.

Generellt erbjuds avFörtrogna universitet och privata högskolor.Regeringsteknikhögskolor.
Allmänna fokusområden

Teoretisk kunskap, som principer, ekvationer och procedurer och så vidare, som används för att utveckla nya apparater, maskiner och även nya uppfinningar inom vetenskap och teknik.

Praktisk kunskap, en integration av tekniska principer med teknik.

Rekommenderas

Relaterade Artiklar

 • skillnad mellan: Skillnad mellan Accept och Except

  Skillnad mellan Accept och Except

  Huvudskillnad: Accept är ett verb vilket innebär att man håller med om något. Det kan också innebära att man tar emot eller tar någonting för att få det frivilligt. Bortsett från det är dock helt annorlunda. Det betyder att något har uteslutits. Begreppen "acceptera" och "utom" kan låta bekanta men de är helt olika. De två orden
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Marinara och Pizza sås

  Skillnad mellan Marinara och Pizza sås

  Huvudskillnad: Marinara sås avser en viss sås, medan tekniskt en pizza sås kan vara vilken sås som läggs på en pizza. Marinara såsen är kokad och reducerad till en tjock pasta som tendens, medan pizza såsen faktiskt är okokt. Vissa människor är födda kockar, medan för andra matlagning motsvarar kemi. Oavsett vilk
 • skillnad mellan: Skillnad mellan diesel och kerosin

  Skillnad mellan diesel och kerosin

  Huvudskillnad: Diesel är ett flytande bränsle som används i dieselmotorer. Det härledas vanligtvis från råolja. Petroleumdiesel eller petrodiesel framställs genom destillering av råolja mellan 200 ° C och 350 ° C vid atmosfärstryck. Kerosin är en brännbar kolvätevätska som används som bränsle i äldre lampor och värmeenheter. Kerosin är i C12
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Typ och Form

  Skillnad mellan Typ och Form

  Huvudskillnad: Ett enkelt sätt att skilja mellan de två är att använda typ när man hänvisar till att klassificera eller gruppera något, medan man använder formulär när man pratar om strukturen och gör någonting. Engelska är ett komplicerat språk, och inte bara för utländska personer utan även för modersmål. Typ och form är t
 • skillnad mellan: Skillnad mellan mikrovågsugn och brödrost

  Skillnad mellan mikrovågsugn och brödrost

  Huvudskillnad: En mikrovågsugn är en typ av ugn som använder mikrovågor för att värma upp mat. Mikrovågor är en typ av elektromagnetisk våg som är sandwichad mellan radiovåg och infraröd strålning på det elektromagnetiska spektrat. Brödrostugnar är ugnar som är små elektriska ugnar som har en ytterdörr, avtagbar stativ och avtagbar bakpanna. Ugnar är ett måst
 • skillnad mellan: Skillnad mellan global uppvärmning och växthuseffekt

  Skillnad mellan global uppvärmning och växthuseffekt

  Huvudskillnad: Den globala uppvärmningen är när medeltemperaturen för jordens atmosfär och oceanerna ökar. Växthuseffekten är kvarhållandet av värmen genom växthusgaserna på jordens yta, vilket gör att planetens temperatur kan stiga. Den globala uppvärmningen och växthuseffekten är två termer som ständigt har diskuterats bland miljöaktivister, som för närvarande kämpar för att minska effekten av dessa farliga förhållanden på jorden. Både global uppvärmning
 • skillnad mellan: Skillnad mellan omsättning och inkomst

  Skillnad mellan omsättning och inkomst

  Huvudskillnad: Försäljningsomsättning är det belopp som tjänar av ett företag efter att ha säljer sina produkter / tjänster. Resultatet av ett bolag, bolagets vinst efter alla kostnader har dras av. Begreppen omsättning och inkomst är ofta förvirrande på grund av dess många synonymer. Varje företag använder sina egna villkor på sina finansiella rapporter vilket leder till mer förvirring. I många sammanh
 • skillnad mellan: Skillnad mellan Cialis och Adcirca

  Skillnad mellan Cialis och Adcirca

  Huvudskillnad: Både Cialis och Adcirca är varumärken för det generiska läkemedlet Tadalafil. Tadalafil är en PDE5-hämmare. Cialis används mest för att behandla erektil dysfunktion (ED) och är den mest populära konkurrenten till Viagra. Adcirca är å andra sidan inte föreskriven för behandling av erektil dysfunktion, trots att det är samma generiska läkemedel som Cialis. Adcirca, ordine
 • skillnad mellan: Skillnad mellan ASP och ASP.NET

  Skillnad mellan ASP och ASP.NET

  Huvudskillnad: ASP står för Active Server Pages. Det är allmänt känt som Classic ASP eller ASP Classic. Det är en serverns skriptmiljö som utvecklas och släpptes av Microsoft. ASP.NET är en serverns webbapplikationsram. ASPX står för Active Server Pages Extended. Det var utformat för webbutveckling för att producera dynamiska webbsidor. ASP står fö

Redaktionen

Skillnad mellan konst och konst

Huvudskillnad : Skillnaden mellan de två termerna är att "Konst" är ett uttryck som används för att definiera mänsklig kreativitet och färdighet genom olika aktiviteter och former, medan "Fine Arts" är en typ av konst som inkluderar sång, skådespelare, dansa, musik eller spela ett instrument, skulptur, etc. Konst oc